การตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจเช็คร่างกาย ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วย ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกหรือโรงพยาบาล ก่อนที่จะเข้าพบแพทย์นั้นจะต้องมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง โดยต้องวัดความดันโลหิตก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจดูสภาพร่างกายตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรมีโอกาสเสียงในความเจ็บป่วยอย่างไรบ้าง การวัดความดันเลือดจะเป็นการวัดเบื้องต้น ที่ทำให้สามารถรู้ถึงสภาพร่างกายของตัวเอง บางคนดูหนังโป๊avแล้วมาวัดความดันเลยก็อาจจะเกิดอาการที่ไม่คงที่ ค่าความดันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีหลายๆคนสงสัยว่าเลขแถวบนเลขแถวกลางและเลขแถวล่างนั้นแตกต่างกันอย่างไรมีความหมายว่าอะไรและควรจะอยู่ในช่วงใดถึงจะมีความดันเป็นปกติ
การวัดค่าความดันด้วยเครื่องมือทางการแพทย์นั้นเราจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมา 2 ค่าคือ
เลขตัวแรก เป็นการวัดความดันตัวบน จะเป็นค่าความดันในช่วงที่หัวใจบีบตัว
เลขตัวที่ 2 มันจะเป็นความดันตัว ในช่วงที่หัวใจคลายหลายตัว
เหตุผลที่จะต้องรู้ ความดันใน 2 สภาวะก็เพราะว่าเป็นช่วงที่หัวใจบีบตัวหรือคลายตัวหากอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นโรคความดันสูงก็จะมีค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสองข้างสูงกว่าปกติ และยังมีเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกอบกันในการประเมินความดันโลหิตอีกหลายข้อ การอ่านค่าความดันโลหิตหน่วยของตัวเลขที่เกิดขึ้นจะเป็นหน่วยความดัน มิลลิเมตรปรอท 2 ตัวนี้จะแตกต่างกันออกไป หากเป็นความดันตัวบนควรจะต่ำกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท ความดันตัวล่างควรที่จะต่ำกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท ถ้าหากไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์ดังกล่าวนี้ก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะอยู่ในเกณฑ์ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของความดันโลหิต ใครที่ดูหนังโป๊avแล้วรู้สึกว่าจุกหรือรู้สึกปวดหัวบ่อยบ่อยควรไปตรวจสุขภาพเพราะเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
อาการ ของโรคความดันโลหิตสูงส่วนมากแล้วจะไม่แสดงอาการออกในทันทีและคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงจนกระทั่งมีอาการแทรกซ้อน ถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิด อาการอีกหลายๆ อย่างที่มีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น หลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดสมองตีบ แตกหรือตัน หรือหัวใจขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง ประสาทตาเสื่อม เลือดออกที่จอประสาทตา ตอนกำลังดูหนังโป๊av เป็นต้น
คนที่มีความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตบ่อย จะต้องมีการตรวจสอบความดันโลหิตของตัวเองอยู่เสมอ พอเวลาผ่านไปการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนไปความเครียดแต่ละช่วงเวลาก็มีผล ส่งต่อความดันโลหิตของเราให้เปลี่ยนแปลงได้ตลอด
ถึงแม้ว่าความดันโลหิตสูงจะไม่ทำร้ายคุณในวันนี้แต่มันก็จะเป็นตัวการที่กระตุ้นโรคอื่นๆ ให้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ลดความสุขเวลาดูหนังโป๊av และเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่วยหนักในอนาคตได้